Consiliere psihologică pentru o minte sănătoasă

Consiliere psihologică pentru o minte sănătoasă

consiliere_psihologica_cluj

Consilierea psihologică promovează sănătatea mintală – acea starea de bine ce îi permite persoanei să își atingă potenţialul, să facă faţă provocărilor cotidiene, să muncească eficient și să contribuie la dezvoltarea armonioasă a comunităţii din care face parte.

Este un suport concret de informare și psihoeducaţie, de dezvoltare personală, de prevenţie a tulburărilor psihice și o formă de intervenţie psihologică în situaţii de criză.

Urmărind obiective specifice în abordarea dificultăţilor cu care se confruntă persoana, consilierea psihologică are ca scop final funcţionarea eficientă a acesteia în viaţa de zi cu zi, îndeplinirea optimă a rolurilor sale profesionale, de familie și sociale, restabilirea echilibrului, creșterea calităţii vieţii și a stării de bine psihologice.

Consilierea psihologică NU este un ‘pachet cu sfaturi de viaţă’

Aceasta implică strategii și instrumente psihologice concrete, urmărirea unor obiective specifice și monitorizarea permanentă a evoluţiei și eficienţei planului de intervenţie.

Când și de ce să apelăm la consiliere psihologică?

Consilierea psihologică se adresează persoanelor sănătoase din punct de vedere psihologic care: doresc să își dezvolte abilităţile de a funcţiona eficient și autonom; trec prin schimbări majore de viaţă sau se confruntă cu situaţii de criză; întâmpină dificultăţi din punct de vedere emoţional, interpersonal sau la nivel comportamental.

Consilierea psihologică vizează dezvoltarea personală a clientului, prin identificarea și îmbunătăţirea resurselor personale, explorarea nevoilor, a particularităţilor sale ca fiinţă unică. De asemenea, identifică și elimină barierele ce stau în calea dezvoltării sale, astfel încât acesta să își maximizeze potenţialul ca fiinţă umană, ca persoană socială sau profesionist într-un anumit domeniu.

Consilierea psihologică oferă suport în funcţionarea eficientă a persoanei în viaţa de zi cu zi, adaptarea la mediul extern, îndeplinirea optimă a diverselor sale roluri, gestionarea factorilor de stres cotidinei, prioritizarea activităţilor.

Consilierea psihologică se focusează asupra prevenţiei tulburărilor psihologice, oferind suport în adoptarea unui stil echilibrat de viaţă interioară și maximizarea factorilor de protecţie. Aceștia pot include relaţii sociale sănătoase, rezilienţă crescută, toleranţa faţă de situaţii incerte și frustrante, acceptare necondiţionată a propriei persoane și a celor din jur, rezistenţă crescută la stres, stil de gândire raţional, flexibil și creativ, capacitate de acceptare și exprimare a emoţiilor, gestionarea comportamentelor.

Consilierea este necesară în unele situaţii

Un alt segment pe care îl abordează consilierea psihologică îl reprezintă situaţiile dificile de viaţă: pierderea unei persoane dragi, dificultăţi profesionale, divorţ, despărţiri, acceptarea unui nou membru în familie/nașterea unui copil, susţinerea examenelor, schimbări majore de viaţă. În astfel de situații, consilierea oferă suport emoțional și strategii pentru dezvoltarea abilităţiilor practice de rezolvare a problemelor, comunicare asertivă, interacţiune socială, luarea de decizii.

În contextul de boală fizică (de ex. diabet, cancer), diverse dureri, recuperare în urma unor accidente sau intervenţii medicale, consilierea psihologică vine să ofere sprijin pacienţilor în acceptarea diagnosticului și integrarea lui în schema vieţii proprii, creșterea aderenţei la tratament, gestionarea simptomelor, managementul durerii, stabilirea unui plan de îmbunătăţire a calităţii vieţii prin urmarea unei diete, exerciţii fizice de recuperare, adoptarea unui stil de viaţă sănătos.

Având în vedere complexitatea persoanei și a experienţelor sale, consilierea psihologică intervine la nivel de emoţii, gânduri și comportamente, astfel încât să ofere un suport concret de schimbare, funcţionare eficientă, dezvoltare și optimizare a persoanei.

Consiliere psihologică pentru o minte sănătoasă

  1. Sper sa citeasca multe persoane acest articol si sa apeleze la consiliere atunci cand este nevoie mai ales daca trec printr-un divort sau un deces in familie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *