Politica de retur

Termeni și condiiții

Drepturile şi obligaţiile

A. Beneficiarul serviciilor psihologice are următoarele drepturi şi obligaţii:

a) să fie informat cu privire la conditiile prestarii serviciilor psihologice;

b) să achite integral preţul serviciilor psihologice ce formează obiectul prezentului contract, indiferent de rezultatul acestora, prin

orice modalitate de plată acceptată de către furnizorul serviciului psihologic, la termenul precizat de către acesta prin prezentul

contract;

c) să respecte indicaţiile furnizorului serviciului psihologic şi să aibă un comportament civilizat pe toată perioada prestării serviciilor

psihologice;

f) să-şi asume în totalitate declaraţia privind consimţământul informat.

B. Furnizorul serviciilor psihologice are următoarele drepturi şi obligaţii:

a) să i se achite integral preţul serviciilor psihologice, specificat în prezentul contract, prin modalitatea de plată precizată;

b) să întreprindă toate acţiunile pe care le consideră necesare în realizarea scopului prevăzut în obiectul contractului;

c) să nu fie constrâns în nici un fel, cu privire la modalitatea exercitării profesiei;

d) să respecte confidenţialitatea prezentului sesiunilor, precum şi secretul profesional, potrivit dispoziţiilor art. 46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005;

e) să elibereze beneficiarului, în cel mai scurt timp posibil, rezultatul serviciilor psihologice, fără a afecta calitatea acestora.

Politica de retur a produselor si serviciilor

Conform Legislației U.E. privind drepturile consumatorilor si Conform dispozitiilor Ordonantei de Urgenta nr.34/2014, privind drepturile consumatorilor, în cadrul contractelor încheiate cu furnizorii de servicii psihologice, orice client care a achizitionat online servicii psihologice de pe mental-training.ro oferite de unul dintre psihologii colaboratori are dreptul de a denunta contractul la distanta in termen de 14 zile.

Plățile online sunt făcute în contul Mental Training SRL care încasează sumele specifice serviciilor în numele furnizorilor de servicii psihologice prezenți pe platforma mental-training.ro. Furnizorii de servicii psihologice sunt responsabili de prestarea și calitatea serviciilor oferite, iar contractul de prestări servicii va fi incheiat cu ei.

Prin contract la distanta se intelege contractul de furnizare de produse sau servicii incheiat intre un profesionist si un client, in cadrul unui sistem de vanzare organizat de catre furnizorul serviciilor, care utilizeaza in mod exclusiv, inainte si la incheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta.

Clientul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, în termen de 14 zile, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv.

Plata ședințelor online se face înainte ca ședința să aibă loc, altfel sesiunea va fi considerata anulata.

În cazul în care o sesiune a fost achitata prin plata online, dar banii au fost blocati de banca emitenta a cardului atunci se va considera ca plata nu a fost efectuata iar clientul va trebui sa plateasca din nou pentru serviciul solicitat.

Dacă furnizorul de servicii psihologice nu este anunțat cu cel puțin 24 de ore de anularea unei programări stabilite în prealabil, ședința este achitată integral.

Obligaţiile care revin profesionistului în cazul retragerii:

Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, comisioanele pentru plata, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de sesizarea consumatorului în legatura cu neindeplinirea standardelor profesionale în conformitate cu dispozitiile legii.

Profesionistul rambursează sumele menţionate prin returnarea in contul cardului cu care s-a facut plata de catre consumator, fara a fi  în sarcina consumatorului plata de comisioane necesare rambursării.